Hur klickerträning påverkar relationen till hunden

När man jobbar med klickerträning fokuserar man enbart på att fånga och forma beteenden som man som förare kan observera hos sin hund. Klickerträning är därför väldigt konkret, i jämförelse med metoder som innefattar luddiga formuleringar kring ledarskap, hierarki och relation. I klickerträning behöver vi inte veta vad hunden tänker, tror eller vilken känsla den har – det enda som gäller är att klicka och belöna sådant som vi kan se.

Däremot kan klickerträning förbättra vår relation till hunden och även påverka hundens känslor, sinnesstämning och arbetsvilja. Så hur kan det komma sig att vi kan påverka allt detta när vi i klickerträningen inte fokuserar på något annat än beteenden? Dels så undviker vi missförstånd i kommunikationen med hunden när vi struntar i allt annat än det vi kan se. Människor är, trots allt, generellt sett inte särskilt skickliga när det gäller tankeläsning. Klickerträningen har istället enkla spelregler för både hund och förare, där hundens uppgift är att lista ut vad vi är ute efter, och förarens uppgift är att (med hjälp av belöningar) leda hunden steg för steg i rätt riktning mot ett färdigt beteende. Det förekommer inte bestraffningar eller tillsägningar i klickerträning, vilket skapar en trygg och arbetsvillig hund som inte är rädd för att göra fel men som älskar att göra rätt. Hunden blir ofta snabbt medveten om att vägen till klickerträningens alla åtråvärda belöningar går via oss, men att den själv får vara med och ta ansvar för att få oss att servera dem. Klickerträning är alltså både relationsbyggande och leder till att vi utvecklar en förfinad kommunikation med hunden. Med hjälp av klickerträning kan en passiv och osäker hund bli mer självsäker och initiativrik, om vi belönar hundens alla tendenser till aktivitet och nya påhitt. På samma sätt kan en väldigt högvarvad hund lära sig passivitet och självbehärskning om vi förstärker stadga och lugna, kontrollerade rörelser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *