Att träna ska vara roligt

Ända sedan jag kunde gå har jag alltid varit fysiskt aktiv. Dels för att jag haft väldigt roligt när jag har gjort det, men också för att man märker hur bra man mår utav det, både psykiskt och fysiskt. Genom åren så har mitt tränande förändrats, från att i unga år mestadels ha handlat om någon form av lagidrott till att bli mer individuell. Faktum är att det finns klara fördelar i båda, av olika anledningar.

Anledningen till att jag tyckte det var så roligt med lagidrotter handlar om att man fick träffa sina kompisar utanför skolan. Man fick lära sig att samarbete lönade sig och att man faktiskt kunde göra saker roligt tillsammans. Nu var jag kanske inte en av de bättre i någon sport egentligen men faktum kvarstår, jag lärde mig väldigt mycket under dessa unga år och hade samtidigt helt fantastiskt roligt. Lagidrotten har säkerligen färgat mitt sätt att se på andra människor och framför allt så har det förändrat mitt synssätt på samarbete och hur viktigt det faktiskt är att kunna enas om saker och jobba mot ett gemensamt mål.

I senare år så har det snarare mer gått över till att handla om individuella sporter. Det beror snarare på att man faktiskt anammar en idrott eller sport som man inser att man är ganska bra på. Man är helt i kontroll själv över resultatet och påverkar själv hur bra man kan bli. Det handlar alltså mer om idrotten i det läget, mer än det handlar om att ha kul med varandra, även fast det är full möjligt det också.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *