Tillsatsruta som alternativ

Att det är en bra idé att byta ut sina nuvarande fönster till lågenergifönster är ingen hemlighet. Dock är initialkostnaden för många så hög att de av rent praktiska skäl får svårt att genomföra ett byte. Men det behöver inte betyda att man inte kan få bra och energieffektiva fönster till sin bostad, utan det finns ett alternativ. Vi talar då om en tillsatsruta, som kommer att bli betydligt billigare än ett fönsterbyte och ändå ge samma fina effekter vad gäller isolering och ljuddämpning. Den enda möjliga nackdelen är då kanske just det att man behåller sina gamla fönster. Om dessa är lite slitna och inte så fina som man vill, så missar man det rent estetiska värdet i ett fönsterbyte.

När passar en tillsatsruta?
Om man inte redan har energifönster så bör man kunna hitta en tilläggsruta som kan förbättra energieffektiviteten dramatiskt. Vanligast är att tillsatsrutor monteras till tvåglasfönster, då treglasfönster för det mesta har bra isolerande egenskaper. Att genom att montera en tillsatsruta ”uppgradera” tvåglas till treglas kan betydligt förbättra ett fönsters isolerande egenskaper. Exakt hur mycket är lite svårt att säga utan att veta vilken sorts fönster tillsatsrutan monteras på och hur välisolerad icke-glasdelarna i fönstret är. Men om den största värmeförlusten sker genom fönstrets glas, så är det inte alls osannolikt att en tillsatsruta kan halvera värmeförlusten genom fönstret.

Kommer inte tillsatsrutan att göra så fönstret ser konstigt ut?
Nej, i de flesta fall så kommer en serietillverkad tillsatsruta inte att märkas alls. Detta då om man väljer bättre tillsatsrutor, som ofta tillverkas just efter storleken på fönstren hos beställaren. En del fönster kommer en tillsatsruta kanske inte att fungera så väl till, men det hör definitivt inte till vanligheterna.